Calculadora Lat/Long - UTM (WGS84)

Coord. Lat/Long calcular Coord. UTM
Longitud (E-W): x
Latitud (N-S): y
zone
hemisphere N S
Coordenadas geográficas en decimales.
Coordenadas UTM (WGS84) en metros.